Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Idź do spisu treści

Menu główne

Obowiązuje wcześniejsze ustalanie wizyt ( osobiście lub telefonicznie 75 782-4300 ) w godz. 7.30 - 15.30

Terenem działania poradni jest Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina i Miasto Wleń, rejon Szkoły Podstawowej w Pławnej.

Obowiązuje przestrzeganie wyznaczonych terminów wizyt i odbieranie opinii lub orzeczeń osobiście przez wnioskodawcę w godz. 8.00 - 15.00


Biofeedback, biologiczne sprzężenie zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego.  więcej...

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Jana Pawła II 19
59-600 Lwówek Śl.
tel
./fax.  75-782-43-00
lokalizacja...

Poradnia udziela pomocy dzieciom w wieku od urodzenia, młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Informacje oraz ogólne porady dla rodziców uczniów dotkniętych dysleksją rozwojową  więcej...

Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej  więcej...

Działania i cele Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lwówku Śląskim  więcej...

Do zadań poradni należy:

1)  diagnozowanie dzieci i młodzieży;
2)  udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno
- pedagogicznej;
3)  realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4)  organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego