Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Idź do spisu treści

Menu główne

Informujemy, że w okresie ferii zimowych w celu wsparcia uczniów i ich rodziców, przeżywających trudności/kryzys w związku z sytuacją pandemii uruchamiamy  pomoc psychologiczno-pedagogiczną, którą można uzyskać pod numerami naszej poradni:
 
tel. 75 782 43 00
tel.komórkowy: 513 662 744


Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poradnia wznawia działalność diagnostyczną w formie bezpośredniej pracy w zakresie koniecznym do wydania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego do ich potrzeb z zachowaniem niezbędnej ochrony rekomendowanej przez MEN. Zgodnie z dyspozycją MEN, te czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, będziemy nadal organizowali z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.


tel. komórkowy: 513 662 744
tel: 75 782 43 00

fax: 75 718 55 42
lub za pomocą poczty elektronicznej:
poradniapp.lwoweksl@neostrada.pl

Procedura składania dokumentów
 

1. Dokumenty będą przyjmowane w formie papierowej, tradycyjnie               przesłane pocztą oraz  drogą elektroniczną na adres mailowy Poradni.
      2. W siedzibie Poradni przygotowano pomieszczenie – przedsionek przy         drzwiach wejściowych, w którym znajduje się oznakowana
 i zabezpieczona przez wyjęciem z niej dokumentów skrzynka,
w której  dokumenty będą odbywały 3 dniową kwarantannę.
Po tym czasie dokumenty będą analizowane.
3. Jeżeli klient nie będzie dysponował samodzielnie wydrukowanym           zgłoszeniem, będzie mógł je otrzymać i wypełnić w wyznaczonym
miejscu w Poradni (przedsionek), które będzie każdorazowo
dezynfekowane.  

Procedury działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Lwówku Śląskim
 
więcej.....

Obowiązuje wcześniejsze ustalanie wizyt ( osobiście lub e-mail ) w godz. 8.00 - 15.00

Terenem działania poradni jest Powiat Lwówecki.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Jana Pawła II 19
59-600 Lwówek Śl.
tel
.  75-782-43-00
fax. 75-718-55-42
                                lokalizacja...

Obowiązuje przestrzeganie wyznaczonych terminów wizyt i odbieranie opinii lub orzeczeń osobiście przez wnioskodawcę w godz. 8.00 - 15.00


Biofeedback, biologiczne sprzężenie zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego.  więcej...

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Kolejowa  16
59-620 Gryfów Śląski
tel.  75-781-32-68
   lokalizacja...

Poradnia udziela pomocy dzieciom w wieku od urodzenia, młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Porady Pedagoga

Informacje oraz ogólne porady dla rodziców uczniów dotkniętych dysleksją rozwojową  więcej...
Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej  więcej...

Porady  Logopedy
W przypadku jąkania, tylko wczesna interwencja  więcej...

             Porady Psychologa
Jak radzić sobie w czasie pandemii ?
więcej...

78. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM„Bo nienawiść dużo łatwiej wzbudzić, niż skłonić do miłości. Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświecenia”.


Autor: Marek Edelman


23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Depresją.

Z tego powodu  publikujemy wywiad dotyczący zagrożeń depresją u nastolatków zamieszczony w lutowym numerze Kuriera Gryfowskiego.
więcej....


Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim w dniach od 22 do 28 lutego 2021 roku organizuje „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lwówku Śląskim włącza się w organizację akcji poprzez ustalenie dyżurów psychologa, który będzie udzielał porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Dyżury będą się odbywać w następujących dniach:

23.02.2021 w godz. 10.00 – 14.00
25.02.2021 w godz. 10.00 – 14.00
26.02.2021 w godz. 10.00 – 14.00


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Przemoc jak wirus. Rusza nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
„Pandemia przemocy”


Do zadań poradni należy:

1)  diagnozowanie dzieci i młodzieży;
2)  udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno
- pedagogicznej;
3)  realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4)  organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego