Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Idź do spisu treści

Menu główne

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał nowe Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół i placówek.

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS więcej.....

Obowiązuje wcześniejsze ustalanie wizyt ( osobiście lub e-mail ) w godz. 8.00 - 15.00

Terenem działania poradni jest Powiat Lwówecki.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Jana Pawła II 19
59-600 Lwówek Śl.
tel
.  75-782-43-00
fax. 75-718-55-42
                                lokalizacja...

Obowiązuje przestrzeganie wyznaczonych terminów wizyt i odbieranie opinii lub orzeczeń osobiście przez wnioskodawcę w godz. 8.00 - 15.00


Biofeedback, biologiczne sprzężenie zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego stanu fizjologicznego.  więcej...

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Kolejowa  16
59-620 Gryfów Śląski
tel.  75-781-32-68
   lokalizacja...

Poradnia udziela pomocy dzieciom w wieku od urodzenia, młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Porady Pedagoga

Informacje oraz ogólne porady dla rodziców uczniów dotkniętych dysleksją rozwojową  więcej...
Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej  więcej...

Porady  Logopedy
W przypadku jąkania, tylko wczesna interwencja  więcej...

             Porady Psychologa
Jak radzić sobie w czasie pandemii ?
więcej...

78. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM„Bo nienawiść dużo łatwiej wzbudzić, niż skłonić do miłości. Nienawiść jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświecenia”.


Autor: Marek Edelman


23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Depresją.

Z tego powodu  publikujemy wywiad dotyczący zagrożeń depresją u nastolatków zamieszczony w lutowym numerze Kuriera Gryfowskiego.
więcej....


Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim w dniach od 22 do 28 lutego 2021 roku organizuje „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lwówku Śląskim włącza się w organizację akcji poprzez ustalenie dyżurów psychologa, który będzie udzielał porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Dyżury będą się odbywać w następujących dniach:

23.02.2021 w godz. 10.00 – 14.00
25.02.2021 w godz. 10.00 – 14.00
26.02.2021 w godz. 10.00 – 14.00


Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Przemoc jak wirus. Rusza nowa kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
„Pandemia przemocy”


Do zadań poradni należy:

1)  diagnozowanie dzieci i młodzieży;
2)  udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno
- pedagogicznej;
3)  realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4)  organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego