Oferta - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Idź do spisu treści

Menu główne

Oferta

Witamy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
w Lwówku Ślaskim

Działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Lwówku Śląskim


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką oświatową, która swoim działaniem obejmuje 29 placówek ( przedszkola, szkoły ) Powiatu Lwóweckiego.

Działania Poradni:

1) Badania diagnostyczne dzieci i młodzieży:
a)  trudności w nauce,
b)  problemy wychowawcze ( zaburzone zachowanie, niedostosowanie społeczne, trudności rodzinne, trudności rówieśnicze, próby samobójcze, agresja, choroby przewlekłe, niepełnosprawności intelektualne i / lub fizyczne, ADHD ),
c)  planowanie kariery zawodowej i pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu,
d)  wady wymowy i mowy ( logopedyczne ).

2)  Terapia prowadzona w Poradni:
a)  psychologiczna
b)  terapia rodzin
c)  pedagogiczna
d)  logopedyczna
e)  terapia Biofeedback ( komputerowe usprawnianie pracy mózgu ).

3)  Porady dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

4)  Konsultacje z nauczycielami w sprawie uczniów – obserwacja uczniów w czasie zajęć w przedszkolu lub szkole na wniosek nauczycieli.

5)  Psychoedukacja dla rodziców na terenie przedszkoli i szkół.

6)  Wykonywanie badań diagnostycznych i sporządzanie opinii oraz informacji  o wynikach diagnozy na potrzeby:
a)  medyczne ( dla neurologa, laryngologa, psychiatry )
b)  Zespołu Orzekania ds. niepełnosprawności w Lwówku Śl.

7)  Prowadzenie przesiewowych badań w przedszkolach lub szkołach:
a)  komputerowe badania słuchu
b)  komputerowe badania wzroku
c)  komputerowe badania mowy
d)  logopedycznych
e)  dojrzałości szkolnej 5 - cio lub 6 - latków.

8) Uczestniczenie w Zespołach Szkolnych ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (na zgłoszenie).

9) Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się dzieckiem i rodziną:
a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
c) Policja
d) Sąd Rodzinny
e) Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny.

10)  Wydawanie orzeczeń:
a)  do kształcenia specjalnego
b)  do indywidualnego nauczania
c)  do indywidualnego nauczania dzieci objętych rocznym obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym
d)  opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

11)  Wykonywanie badań  dzieci niedosłyszących/niesłyszących, niedowidzących/niewidzących, z autyzmem, na potrzeby Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lwówku Śląskim.

12)  Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży zgodnie  z potrzebami szkół.

13)  Interwencje kryzysowe.

14)  Profilaktyka uzależnień ( narkotyki, papierosy, alkohol, komputer ).Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego